2022 m. gruodžio 7 d.

„Adampolis“ įsilieja į socialiai atsakingų įmonių būrį

„Adampolis“ įsilieja į socialiai atsakingų įmonių būrį
2012-07-10 Aurimas Abišala, Meridianas Nr.1 VERSLAS
Įmonių socialinės atsakomybės (vadinamojo atsakingo verslo) koncepcija yra sukurti procesą, kuris apimtų visą produkto ar paslaugos gamybos ciklą ir su tuo susijusius aplinkosauginius, socialinius, finansinius bei etinius aspektus. Tai tokia įmonių ideologija, politika bei praktika, kai jos į savo veiklą įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus. Taip pat tokia įmonė turi vadovautis pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai principais. Socialiai atsakingos įmonės yra dažniausiai gerokai palankiau vertinamos investuotojų, valdžios ar vietinių bendruomenių.

Ši praktika plačiai taikoma Vakarų šalyse, tačiau pastaraisiais metais vis dažniau galima pastebėti socialiai atsakingas įmones ir Lietuvoje. Ne išimtis ir automobilių platintojai – UAB „Adampolis“, jau kelerius metus investuojantis į darbuotojų darbo aplinkos gerinimą ir nepaliaujamai organizuojantis darbuotojų mokymus.

Sunkiai apskaičiuojama nauda

Tokios veiklos kaip darbuotojų mokymai ir jų darbo sąlygų gerinimas, aplinkosaugos reikalavimų laikymasis ir bendradarbiavimas su vietinėmis bendruomenėmis dažnai gali atrodyti beprasmiškos. Kadangi nėra tiesioginės investicijų grąžos, nemažai įmonių, ypač besivystančiose šalyse, nurašo tokią veiklą kaip nenaudingą. Tačiau tiek patirtis, tiek atliekami tyrimai parodė, kad investicijos į neatsiperkančius dalykus dažniausiai yra labai naudingos įmonėms. Kad ir ne tiesiogiai padidėjusiu pelnu, bet pagerėjusiu įvaizdžiu, lojalesniais darbuotojais, pastovesniais klientais. Bendrovės „Adampolis“ servisų tinklo vadovas Gediminas Butkus netiesioginę naudą apibrėžė padidėjusiu patenkintų klientų skaičiumi: „Atsiperkamumą sunku paskaičiuoti, bet mes pastoviai vykdome klientų apklausas, klausiame, ar geras aptarnavimas, koks darbuotojo kompetencijos lygis, ar kokybiškos paslaugos, taigi iš tokių apklausų matome, kas buvo gerai, o ką reikia dar tobulinti. Jei kokybiškai aptarnaujame klientą, jis po kiek laiko sugrįš ir taip padidės klientų ratas.“

Visuomenei vis svarbiau aplinkos užterštumo, pagarbos žmogui klausimai, todėl į juos atsakančios bendrovės garantuoja sau neblogą reklamą. Investicijos į darbuotojus, jų tobulinimas taip pat yra būtinas šiandieninėje greitai besikeičiančioje situacijoje. Nors darbuotojų komandiruotės ir mokymai yra nemažos investicijos, jų neatlikus po kelerių metų galima pajusti, kaip įmonė vis labiau atsilieka nuo tendencijų ir tampa vis mažiau konkurencinga. Dėl šių priežasčių UAB „Adampolis“ nuolatos organizuoja darbuotojų mokymus (kiekvieną metų ketvirtį), kurie trunka nuo 3 dienų iki visos savaitės ir kuriuose dirba savo srities specialistai iš užsienio. „Dažniausiai dėstyti atvažiuoja specialistai iš užsienio, iš gamyklos, atstovybių, kurie daugiausiai veda techninius mokymus. Mokomi žemiausių ir aukštesnių grandžių darbuotojai: šaltkalviai, serviso vadovai, vadybininkai“, – pasakojo G. Butkus. Taip pat vyksta mokymai užsienyje – Vokietijoje, Lenkijoje – kur važiuoja aukštesnių grandžių specialistai, vadovai. Jie grįžę dažniausiai parengia pristatymus, kuriuose supažindina visus darbuotojus su naujai įgytomis žiniomis.

Be to, būna ir tokių socialiai atsakingų investicijų, kurios gali ir atsipirkti finansiškai. Pavyzdžiui, atnaujinus visos gamyklos įrangą, kad ji mažiau terštų aplinką, tuo pačiu yra sutaupoma nemažai veiklai reikalingos energijos, atsikratoma dalies mokesčių už taršą. Optimizavus išteklių naudojimą yra sutaupomos žaliavos ir transportavimo išlaidos. Galima nubrėžti ne vieną tokią priklausomybės kreivę, bet principas išlieka toks pats – būdamas socialiai atsakingas dažniausiai sutaupai ir gauni daugiau, nei prarandi. Gediminas Butkus paklaustas, kaip finansiškai galima išmatuoti darbuotojų mokymų naudą, atsakė: „Rodiklis yra tai, kaip mums sekasi parduoti savo paslaugas ir prekes. Tai ne šimtu procentu atspindi tą dalyką, bet įtakos, manau, mokymai turi.“

Mokosi iš partnerio

UAB „Adampolis“ patirties, kaip padėti darbuotojams realizuoti save ir sukurti jiems geriausias darbo sąlygas, gali semtis iš savo partnerių MAN. 2011 m. MAN tapo CRF instituto (nepriklausomos tarptautinės organizacijos, kuri skelbia geriausiai su žmogiškaisiais resursais susitvarkančius darbdavius) įsteigto apdovanojimo „Geriausias 2010 / 2011 m. darbdavys transporto priemonių sektoriuje“ laimėtoja. Bendrovė buvo labai teigiamai įvertinta šiose kategorijose: bendrovės darbo kultūra, atlygis, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, apmokymai ir technologijų vystymasis, karjeros galimybės ir inovacijų valdymas. CRF direktorius Thorstenas Jacoby, įteikdamas apdovanojimą MAN įmonei, savo kalboje teigė, kad geriausių darbuotojų atrinkimas ir jų ilgalaikis išlaikymas yra lemiamas įmonės sėkmės veiksnys.

„Adampolio“ vadovaujančios grandies darbuotojai jau nuo 1998 m. stažuojasi savo partnerio MAN įmonėse Vokietijoje ir Lenkijoje, todėl jie iš ten atsiveža ne tik žinių, bet ir patirtį, kaip MAN įmonėse yra sutvarkyta darbo aplinka, kaip elgiamasi su darbuotojais. Nėra abejonių, kad ši vakarietiška patirtis yra pritaikoma ir tėvynėje – rūpinamasi darbuotojų sauga, kokybiškomis darbo vietomis. „Kaune atlikome remontus šaltkalvių patalpose, įrengėme naują maitinimosi patalpą, tokius dalykus labiau tvarkome. Vilniuje taip pat vykdomas pačios darbo aplinkos gerinimas, sudėjome naujus baldus serviso vadybininkams. Kaune investuojame į švarą ir tvarką, kad visiems būtų malonu dirbti, kad serviso patalpose, kur atliekamas remontas, būtų maksimali švara ir tvarka, taigi yra paskirti žmonės, kurie valo, prižiūri. Marijampolės servisą rekonstruojame, kad atitiktų visus standartus, sutvarkėme garažą“, – išvardijo servisuose atliktus darbus G. Butkus. Vakarietiška atmosfera jaučiama ir bendravime su darbuotojais: anot G. Butkaus, kas mėnesį rengiami susirinkimai, kuriuose dalyvauja visų grandžių darbuotojai. „Ten visiems leidžiame išsakyti nuomonę, pastebėjimus. Vieni kitiems pasakome, kas yra negerai, pasiūlome, ką būtų galima tobulinti“, – susirinkimų specifiką nupasakojo pašnekovas.

Naujausias numeris

ATSARGIAI, SKOLININKAI:

UAB “Gokartas“ Direktorius Darius Baltramiejūnas
UAB “Autojarus hidraulika“ Direktorius Remigijus Jasiūnas