2019 m. kovo 25 d.

Išminavimo operacija “Atvira dvasia 2013″

12