2019 m. liepos 16 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12