2019 m. gruodžio 7 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12