2021 m. spalio 18 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12