2019 m. sausio 19 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12