2020 m. balandžio 10 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12