2019 m. gegužės 23 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12