2022 m. spalio 2 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12