2020 m. liepos 12 d.

Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12