2022 m. gruodžio 7 d.

(Lietuvių) Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12