2021 m. sausio 20 d.

(Lietuvių) Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12