2019 m. gruodžio 13 d.

(Lietuvių) Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12