2020 m. rugsėjo 26 d.

(Lietuvių) Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12