2019 m. rugpjūčio 19 d.

(Lietuvių) Partizanų kovų už laisvą Lietuvą mūšio inscenizacija

12