2022 m. gruodžio 10 d.

Karinėms jūrų pajėgoms reikalingą specialybę studijuojantiems studentams apmokės KAM

Karinėms jūrų pajėgoms reikalingą specialybę studijuojantiems studentams apmokės KAM
2013-11-14 Audrius Vitkauskas, KJP PROFESIJA
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadas flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas pasirašė sutartį su trimis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos laivavedybos (LAJM) fakulteto trečiojo kurso studentais – Mantu Pekūnu, Viktoru Panovu ir Haroldu Uzniu – dėl jų studijų kainos apmokėjimo likusiam studijų laikotarpiui. Jiems, studijuojantiems pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programą, bus mokamas Krašto apsaugos ministro nustatytas dydis po 4 695 litus kasmet.

KJP vadas flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas sutartį su Krašto apsaugos ministerija pasirašiusiems studentams palinkėjo veržlumo ir profesinės sėkmės siejant savo tolesnį gyvenimą su kariuomene.

Sutartį pasirašę LAJM studentai Mantas Pekūnas ir Viktoras Panovas teigė, jog jų pasirinktas kelias – po studijų tapti KJP karininkais – ne atsitiktinis. Siekti karininko profesijos jaunuoliai pasiryžo dar vidurinėje mokykloje. Mantas teigė jau nuo septynerių metų ugdantis būriavimo įgūdžius. Įstoję į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą jaunuoliai tais pačiais metais pradėjo lankyti KJP jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, jų metu atliko praktiką KJP kariniuose laivuose.

Studijos LAJM studentams bus apmokamos pagal šių metų liepos mėnesį Vyriausybės patvirtintą Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas tvarkos aprašą. Šia tvarka siekiama tinkamai komplektuoti karinį personalą ir į profesinę karo tarnybą pritraukti kvalifikuotų specialistų, sumažinti reikalingų specialistų Lietuvos kariuomenėje trūkumą.

Krašto apsaugos sistemai reikalingų studijų programų sąrašą, studijų tipą, apmokamos studijų kainos ar jos dalies ir teikiamos paramos dydžius ir planuojamą studentų, kuriems ateinančiais studijų metais bus apmokama studijų kaina ar jos dalis ar bus teikiama parama, skaičių kasmet tvirtins Krašto apsaugos ministras.

Pagal Krašto apsaugos ministro patvirtintą programą 2013-2014 studijų metais studijos apmokamos trims jūrų laivavedybą studijuosiantiems jaunuoliams.

Teise pasinaudoti šia lengvata turi tie studentai, kurie aukštosiose mokyklose studijuoja pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, dalyvauja jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose ir atitinka kitus LRV nutarime nustatytus reikalavimus.

Savo ruožtu studentai įsipareigoja baigę studijas tapti profesinės karo tarnybos kariais ir ištarnauti krašto apsaugos sistemoje mažiausiai penkerius metus.

Šiuo metu karininkai Karinėms jūrų pajėgoms yra rengiami keliais būdais. KJP jaunesniųjų karininkų vadų mokymai yra vienas iš privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdų. Šie mokymai vyksta Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams paraleliai su šios aukštosios mokyklos studijomis.

Sėkmingai KJP jaunesniųjų karininkų mokymus baigę studentai įgyja karinę kvalifikaciją, jiems suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis, o baigus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kaip vieną karo prievolės atlikimo būdų, užskaitoma karo prievolė.

Taip pat KJP karininkai yra rengiami užsienio jūrų karo akademijose, o nuo 2012 metų – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, kuri bendradarbiauja su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla.

Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo ir LAJM direktorius profesorius Viktoras Senčila, KJP Mokymo centro viršininkas komandoras leitenantas Oleg Popovič ir KJP Mokymo centro Vadų kursų vyr. instruktorius Vytautas Bardauskas.

Naujausias numeris

ATSARGIAI, SKOLININKAI:

UAB “Gokartas“ Direktorius Darius Baltramiejūnas
UAB “Autojarus hidraulika“ Direktorius Remigijus Jasiūnas