2022 m. gruodžio 10 d.

Kompleksinės Klaipėdos geležinkelių pertvarkos

Kompleksinės Klaipėdos geležinkelių pertvarkos
2012-07-11 Henrikas Balevičius, Meridianas Nr.1 VERSLAS
Bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, įgyvendindama valstybės projektų sąrašą „Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos naudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, vykdo kompleksinę Klaipėdos geležinkelio mazgo rekonstrukciją ir pertvarko turimą turtą. Dalis jo parduota, dalis išnuomota. Taip pat parengta vieta Viešajam logistikos centrui.

Minėta geležinkelio mazgo rekonstrukcija apima Klaipėdos, Draugystės ir Rimkų stotis. 2007– 2013 m. vykdomi projektai „Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas“, „IXB koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu – Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas, Perkėlos kelyno ir geležinkelio kelio Nr. 54 rekonstrukcija“, Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija“, „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu – Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas. Anglinės EC rekonstrukcija“, „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra. II etapas (Šiaurinė dalis). Klaipėdos stotis“, „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Draugystės stoties kelyno rekonstrukcija“, „IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu – Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas. Anglinės EC rekonstrukcija“, „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra. II etapas (Šiaurinė dalis). Klaipėdos stotis“, „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Draugystės stoties kelyno rekonstrukcija“ numato įrengti bendrą elektrinę centralizaciją efektyviam traukinių srautų reguliavimui užtikrinti, rekonstruoti esamus geležinkelio kelius, pailginant geležinkelio kelių naudingąjį ilgį. Taip pat rekonstruoti signalizacijos, elektros ir kitus inžinerinius tinklus, keleivių peronus. Numatoma įrengti triukšmo mažinimo užtvarą, prožektorinius apšvietimo bokštus, elektrinę iešmų šildymo sistemą, įrengti blokinę maršrutinę relinę centralizacijos sistemą, pervažų relinės signalizacijos sistemas bei LED tipo traukinių šviesoforus. Numatyta įrengti modulinę transformatorinę, užtikrinsiančią I kategorijos elektros maitinimą. Taip pat numatoma sumontuoti traukinių vietos nustatymo įrangą, vaizdo stebėjimo sistemas pervažose ir kitose sudėtingose geležinkelio darbo vietose, įdiegti garsinį bei technologinį ryšius, įrengti garsą slopinančias sienutes, kurios apsaugotų Klaipėdos miesto gyventojus nuo traukinių keliamo triukšmo.

Įgyvendinus projektus bus pagerintas geležinkelių infrastruktūros krovininio transporto pajėgumas, traukinių eismo saugumas, padidės Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumas, bus įgyvendinti šiuolaikiniai eismo saugumo reikalavimai, sumažintas eismo įvykių skaičius bei neigiamas jų poveikis aplinkai.

Projektai yra finansuojami „Lietuvos geležinkelių“ ir Europos Sąjungos lėšomis.

Kyla problemų

Klaipėdos uosto teritorijoje „Lietuvos geležinkeliams“ valdant apie 43 km viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtų geležinkelio kelių, kyla problemų dėl turto administravimo. Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ patikėjimo teise valdomi geležinkelio keliai yra uosto teritorijoje, t. y. bendrovė nevaldo žemės esančios po geležinkelio keliais, žemę patikėjimo teise valdo VĮ Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto direkcija. Taip pat „Lietuvos geležinkelių“ patikėjimo teise valdomi geležinkelio keliai neretai patenka į uosto bendrovių įgyvendinamų projektų teritorijas, todėl dažnai kyla būtinybė valstybei priklausantį turtą rekonstruoti ar likviduoti dėl trečiųjų šalių įtakos, o bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ labai įžvalgiai planuoti investicijas į minėtus geležinkelio kelius.

Pastatė tiltą

Įgyvendinant kartu su Klaipėdos savivaldybe pagal partnerystės sutartį reikalingo miesto gyventojams tilto statybos projektą „Pėsčiųjų – dviračių tilto per geležinkelio mazgą nuo Šiaulių g. iki Kretingos g. statyba“, Klaipėdos mieste Priestočio g. 2010 m. birželį buvo baigta naujojo pėsčiųjų tilto, jungiančio Šaulių ir Kretingos gatves, statyba. Lietuvoje tai ilgiausias ir didžiausias (daugiau nei 300 m, 3,5 m pločio), virš Priestočio gatvės aukščiausioje vietoje siekiantis 7,5 m pakabinamas tiltas. Įgyvendinus minėtą projektą jis tapo dar patogesnis pėstiesiems, dviratininkams bei žmonėms su negalia.

Pėsčiųjų tiltas per geležinkelį Priestočio g. yra skirtas Klaipėdos miesto gyventojų saugiam ir patogiam susisiekimui užtikrinti.

Turtą – nuomoja

„Lietuvos geležinkeliai“ teisės aktų nustatyta tvarka nuomoja nuosavybės teise jai priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą nuosavybės teise priklausantį turtą. Šiuo metu yra sudaryta 16 nekilnojamojo turto nuomos sutarčių, pajamos už nuomą per metus sudaro apie 13 000 litų. Nuomojamas ir siūlomas nuomai įvairios paskirties nekilnojamas turtas: patalpos, vietos kavos aparatų, bankomatų pastatymui, plotai reklamai, esantys Klaipėdos geležinkelio stotyje bei kitose mažesnėse geležinkelio stotyse, prekybinės patalpos, esančios Klaipėdos miesto centre Mažvydo alėjoje, kavinės patalpos, esančios „Lietuvos geležinkeliams“ priklausančioje Girulių mokymo, reabilitacijos bei poilsio bazėje, sandėlio patalpos, aikštelės.

Dalį turto parduoda

AB „Lietuvos geležinkeliai“ turėjo nemažai nekilnojamojo turto objektų, daug gyvenamosios paskirties pastatų ir patalpų. Optimizuojant bendrovės veiklą kai kurie pastatai tampa nebereikalingi ir yra siūlomi parduoti. Palyginti su kitais Lietuvos regionais, Klaipėdos regione tokių statinių nedaug. Klaipėdos regione bendrovė iš viso turėjo 10 nereikalingų nekilnojamojo turto objektų. Iš jų parduoti 4 nekilnojamojo turto objektai už 240 tūkst. litų. Tarp neparduotų statinių yra vandentiekio bokštas, parduotuvės patalpos, nebenaudojamos geležinkelio stoties gyvenamosios patalpos, ūkiniai pastatai, buitinės patalpos, poilsio pastatas. Šie objektai yra parduodami skelbiant viešuosius konkursus. Taip pat bendrovė parduoda privažiuojamuosius geležinkelio kelius, kuriais naudojasi privačios įmonės arba kurie patenka į šių įmonių teritorijas. Iš viso pardavimui buvo pateikti 32 privažiuojamieji keliai, iš kurių 7 jau parduoti.

Parinkta vieta logistikos centrui

Siekiant užtikrinti patogias krovinių vežimo sąlygas į Klaipėdos uostą ir iš jo, Klaipėdos viešąjį logistikos centrą (VLC) numatoma kurti šiaurinėje Draugystės geležinkelio stoties dalyje. Šio VLC steigėju taps AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Parinkta Klaipėdos viešojo logistikos centro (VLC) vieta leis efektyviai aptarnauti į jūrų uostą atvykstančius šaudyklinius traukinius, greičiau iškrauti atvežtus krovinius ir pakrauti naujus. Projektui įgyvendinti planuojama pasinaudoti ES paramos lėšomis.

„Lietuvos geležinkeliai“ patikėjimo teise valdo žemę, užstatytą viešosios geležinkelių infrastruktūros objektais, tačiau bet koks disponavimas žeme yra draudžiamas. Kitos panašios įmonės, tokios kaip Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, turi teisę žemę išnuomoti ar suteikti panaudai įmonėms, veikiančioms jų teritorijoje. AB „Lietuvos geležinkeliai“ neturi galimybės teisėtomis priemonėmis leisti klientui valdomoje teritorijoje pasistatyti laikinus statinius, reikalingus klientų veiklai vykdyti. Siekiant supaprastinti viešosios geležinkelių infrastruktūros turto valdymo procedūras bei praplėsti viešosios geležinkelių infrastruktūros žemės disponavimo galimybes, „Lietuvos geležinkeliai“ teikė siūlymą teisės aktų pakeitimams.

Naujausias numeris

ATSARGIAI, SKOLININKAI:

UAB “Gokartas“ Direktorius Darius Baltramiejūnas
UAB “Autojarus hidraulika“ Direktorius Remigijus Jasiūnas